Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není u výrobku uvedeno jinak. U většiny potravin je vyznačena minimální trvanlivost.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen působením živlů.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík , nebo Balík do ruky, nebo přes spediční firmu na adresu Alena Kuchejdová, Přelíc 124, 273 05 Smečno - jednoduše tak, aby zboží bylo dodáno nejlépe do druhého dne od data odeslání. Nejpozději však do 5 dnů ode dne reklamace. Zboží odešlete nejlépe v původním balení (nebo jinak chráněné před poškozením v pevném obalu), aby nedošlo k poškození obsahu zásilky.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  4. Nebo zásilku reklamujte přímo u dopravce - žádost o sepsání protokolu postoupíme dopravní firmě.
  5. Objednatel je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky zasílateli bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.
  6. Vlastní úhrada řádně uplatněné a zasílatelem uznané reklamace se uskuteční do 14 pracovních dnů ode dne uznání reklamace zasílatelem. Nárok na vrácení poštovného náleží pouze v případě, že je reklamováno všechno zboží tak jak bylo zákazníkovi odesláno (=celá zásilka). Pokud se jedná jen o vrácení zboží - tzn.nejedná se o reklamaci, náklady na dopravu nevracíme.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání a opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (z důvodu charakteru zboží - potraviny). Zboží musí být totožné  (tzn.mít stejnou šarži;popř.minimální datum trvanlivosti) s tím, které mu bylo doručeno a zabezpečeno proti poškození (karton, folie, bublinková folie aj.). Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.